1,5 %

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą
o wsparcie naszej działalności poprzez wpłacanie 1,5% od dochodu od osób fizycznych oraz zachęcanie do tego znajomych, którzy nie mają sprecyzowanych w tej materii celów.

 KRS 0000 043096

w rubryce „ Informacje uzupełniające” należy wpisać „dar OA TPD”.

Za każde przekazanie 1 % będziemy szczególnie wdzięczni ze względu na fakt, iż Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od ponad 100 lat prowadzi działalność na rzecz dzieci potrzebujących, prowadząc świetlice środowiskowe i teraputyczne, przedszkola,
orgaznizuje turnusy rehabilitacyjne, półkolonie, grupy wsparcia dla rodziców. Łódzki Oddział Regionalny TPD prowadzi również jeden z najstarszych ośrdoków adopcyjnych w Polsce, poprzez który powierzamy do adopcji dzieci pozbawione opieki rodzicieslkiej, szkolimy osoby chcące przysposobić dziecko oraz wspieramy rodziny adopcyjne i dorosłe osoby adoptowane.