Kadra

Kadra

Dyrektor - Aleksandra Krysiak – pedagog


Pracownicy merytoryczni:

Iwona Rychter – psycholog

Łukasz Cybułka - psycholog

Katarzyna Błońska - psycholog

Gabriela Wtorkiewicz - psycholog

Jolanta Kołada-Adamiak – pedagog 

Aleksandra Wyskwar – pedagog 

Izabela Kisiołek-Milczewska – pedagog

Anna Tomczak-Pióro – pedagog