Kadra

Kadra

Dyrektor - Aleksandra Wyskwar – pedagog


Pracownicy merytoryczni:

Aleksandra Krysiak - pedagog / zastępca dyrektora

Iwona Rychter – psycholog

Magdalena Łongwa - Kurosz - psycholog

Gabriela Wtorkiewicz - psycholog

Aleksandra Komar - psycholog

Jolanta Kołada-Adamiak – pedagog 

Anna Tomczak-Pióro – pedagog