Kadra

Kadra

Dyrektor - Aleksandra Krysiak – pedagog


Pracownicy merytoryczni:

Iwona Rychter – psycholog

Katarzyna Blońska - Psycholog

Magdalena Łongwa - Kurosz - psycholog

Gabriela Wtorkiewicz - psycholog

Jolanta Kołada-Adamiak – pedagog 

Izabela Kisiołek-Milczewska – pedagog

Anna Tomczak-Pióro – pedagog

Aleksandra Wyskwar - pedagog