Wspomnienia

W dniu 20 listopada 2023 roku Pani Aleksandra Krysiak - pedagog i dyrektor Ośrodka Adopcyjnego TPD w Łodzi w latach 2012 – 2022, oraz aktualnie zastępca dyrektora Ośrodka została uhonorowana I miejscem w konkursie Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023. Dyplom uznania i nagroda została wręczona w dniu wczorajszym podczas Gali Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Roku 2023, która miała miejsce w Teatrze Jaracza w Łodzi. Aleksandra Krysiak została doceniona za osobistą wrażliwość i zaangażowanie w niesienie pomocy oraz profesjonalne i efektywne wprowadzanie nowatorskich działań i metod pracy. Bardzo się cieszymy, że nie tylko my widzimy ciężką pracę Oli i gotowość niesienia profesjonalnej pomocy każdemu potrzebującemu.

Pani Aleksandra Krysiak jest osobą, która swoją działalnością zawodową i pozazawodową wpisuje się od kilkudziesięciu lat w szeroko rozumiany system wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Jest osobą, która angażują się w aktywną pomoc rodzinie i dziecku od momentu, gdy w tej rodzinie pojawia się kryzys (jako społeczny kurator sądowy), poprzez opiekę nad dzieckiem osieroconym społecznie (jako wieloletni wychowawca i pedagog w domu dziecka), osobę udzielającą wsparcia rodzinom naturalnym, zastępczym, adopcyjnym (pracując w ośrodku adopcyjnym), diagnostę – specjalistę w sądownictwie (jako pedagog w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Sieradzu).

Pani Aleksandra Krysiak od 2008 roku pracuje w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi, początkowo jako pedagog pracujący z rodzinami naturalnymi, następnie diagnosta kandydatów na rodziców adopcyjnych, pedagog wspierający i szkolący rodziny zastępcze i adopcyjne. Przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Ośrodka i jednocześnie specjalisty pedagoga. Zawsze otwarta na pomoc potrzebującym, wspierająca koleżanki i kolegów z pracy, jako dyrektor zarządzająca zespołem w sposób umożliwiający efektywną pracę i przyjazną atmosferę.